Tìm kiếm
Gian hàng thiện nguyện
BCNV Store
Nơi mọi người ủng hộ, thành viên mạng lưới và nhãn hàng có thể quyên góp đồ dùng, sản phẩm để bán hàng gây quỹ. Toàn bộ lợi nhuận của gian hàng được chi cho các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.
Chiến dịch gây quỹ
Đóng góp trực tiếp cho các dự án của mạng lưới như Thư viện tóc, Thư viện áo lót, Thư viện thông tin.
Thrift Shop
Các sản phẩm được các cá nhân, cửa hàng, nhãn hàng quyên tặng và bán gây quỹ cho các hoạt động của Mạng lưới.
Tôi, Tương lai & Thế giới – Nguyễn Phi Vân
Giá gốc là: 160.000 ₫.Giá hiện tại là: 90.000 ₫.
Sapiens Lược sử loài người – Yuval Noah Harari
Giá gốc là: 209.000 ₫.Giá hiện tại là: 100.000 ₫.
BCNV Merchandise
Các sản phẩm thương hiệu BCNV.
Sổ tay BCNV bìa da
150.000