Gian hàng thiện nguyện

BCNV Store

Nơi mọi người ủng hộ, thành viên mạng lưới và nhãn hàng có thể quyên góp đồ dùng, sản phẩm để bán hàng gây quỹ. Toàn bộ lợi nhuận của gian hàng được chi cho các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.

Chiến dịch
gây quỹ

Đóng góp trực tiếp cho các dự án của mạng lưới như Thư viện tóc, Thư viện áo lót, Thư viện thông tin.

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

90.000 

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

100.000 

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

50.000 

Thrift Shop

Các sản phẩm được các cá nhân, cửa hàng, nhãn hàng quyên tặng và bán gây quỹ cho các hoạt động của Mạng lưới.

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

90.000 

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

100.000 

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

50.000 

BCNV Merchandise

Các sản phẩm thương hiệu BCNV.

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

90.000 

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

100.000 

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

50.000 

Sản phẩm bạn đã xem

No recently viewed products to display
Back to top