Tìm kiếm

Bà Lê Hải Ninh

Bà Lê Hải Ninh

Thành viên Hội đồng

Bà Lê Hải Ninh - Phó Giám đốc Tài chính Công ty Xây dựng An Phong. Bà Hải Ninh bắt đầu gia nhập BCNV từ tháng 8 năm 2021 với cam kết xây dựng tổ chức vững mạnh và lan tỏa tinh thần yêu thương, hỗ trợ các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.