Tìm kiếm

Ông Đậu Khắc Cường

Đậu Khắc Cường

Ông Đậu Khắc Cường

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Đậu Khắc Cường

Ông Đậu Khắc Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam – hiện là nhà sáng lập và CEO của KAI Group – một doanh nghiệp Việt Nam được thành lập từ năm 2013.

Tiểu sử:
  • 2013 – nay:  Nhà sáng lập – CEO tại KAI Group;
  • 2007 – 2012:  Đồng sáng lập – CEO tại VNTower Corporation;
  • 2006 – 2007:  Quản lý dự án tại Nortel Networks Vietnam;
  • 2005 – 2008:  Giảng viên tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội;
  • 2004:  Tốt nghiệp với bằng kỹ sư tại Đại học Xây dựng Hà Nội. 

Ông Khắc Cường có khát khao cống hiến mãnh liệt để góp phần kiến tạo một đất nước Việt Nam văn minh hơn, thông qua việc xây dựng các mô hình kinh doanh đề cao tính đạo đức với triết lý:

“Vì con người, hãy làm nên đất nước”.