Tìm kiếm

BCNV kỷ niệm một năm ngày thành lập

Ngày 3/3/2013 được chọn là ngày Mạng lưới ung thư vú Việt Nam ra đời. Trải qua nhiều khó khăn và thách thức, BCNV đã rời điểm xuất phát và bước đi những bước nhỏ ban đầu. BCNV được coi như một tổ chức hỗ trợ xã hội đầu tiên giúp đỡ những người không may mắc phải ung thư vú ở Việt Nam do một phụ nữ cũng mắc ung thư vú giai đoạn IV sáng lập và điều hành.  

Xin mời tất cả các bạn xem video dưới đây để nhìn lại hành trình một năm qua của BCNV.

BCNV 3/2014