Tìm kiếm

Talkshow: Bạn hiểu gì về Ung Thư Vú?

Buổi chia sẻ: Bạn hiểu gì về ung thư vú?

7dbf1916c87344e65e3aeab04859c368
Cung cấp các thông tin cơ bản nhất để hiểu và phát hiện sớm căn bệnh ung thư vú với bác sĩ chuyên khoa từ Bệnh viện. Ngoài ra cung cấp các suất khám tầm soát miễn phí đối với các đối tượng có dấu hiệu bất thường đang làm cho các tổ chức không vì lợi nhuận trên địa bàn tp. Hà Nội.

Vui lòng đăng kí trước để tham gia:

>>> http://bit.ly/dang-ki-tham-gia-chia-se-ve-ung-thu-vu

Thời gian: 8h30 – 11h00

Tại: 19 Trúc Khê – Cửa hàng Homefood

Thông tin về Mạng lưới ung thư vú Việt Nam:

www.bcnv.org.vn

www.facebook.com/mangluoiungthuvuvietnam

Hotline: 043 99 555 90/ 0904 820 314