Hiến tóc

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HIẾN TÓC CHO THƯ VIỆN TÓC GIẢ – BCNV

Bạn đang quyên góp tóc của mình cho Dự án Thư viện tóc giả từ Nguồn tóc thật của“Mạng lưới ung thư vú Việt Nam” (Breast Cancer Network VietNam – gọi tắt là BCNV). Dự án Thư viện tóc là một dự án phi lợi nhuận với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân ung thư vú nói riêng và bệnh nhân ung thư nói chung đang trong quá trình điều trị có thể tự tin, yêu đời và có động lực hơn với “mái tóc” vốn là niềm kiêu hãnh của người phụ nữ.

Dự án được khởi động từ năm 2015 và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Để Thư viện tóc giả có thể vận hành minh bạch, rõ ràng, phục vụ lợi ích của bệnh nhân ung thư nói chung và bệnh nhân ung thư vú nói riêng, dưới đây là một số điều khoản xác định rõ Trách nhiệm – Quyền của BCNV và Người hiến tóc. Khi người tình nguyện hiến tóc gửi tặng cho BCNV, có nghĩa rằng Người hiến tóc đồng ý với các điều khoản và và điều kiện được liệt kê dưới đây.

Nội dung có thể được điều chỉnh vào bất cứ thời gian nào và công bố trên kênh chính thức của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam.

I – Quyền và Trách nhiệm của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam

1. Quyền:

 • BCNV có toàn quyền đánh giá, phân loại và quyết định cách thức xử lý số tóc thô (tóc được quyên góp) dựa trên tiêu chuẩn hiến tóc được công bố.
 • BCNV có toàn quyền quyết định cách thức sử dụng số tóc thành phẩm phục vụ mục tiêu hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân ung thư nói chung và bệnh nhân ung thư vú nói riêng.
  • Cho mượn trực tiếp hoặc thông qua cơ sở y tế uy tín.
  • Thực hiện gây quỹ từ Tóc-thành-phẩm-được-tạo-từ-những-bộ-tóc-vô-danh để hỗ trợ chi phí gia công Tóc-miễn-phí-cho-bệnh-nhân
  • Từ chối cho mượn khi người mượn không chứng minh được thông tin bệnh án.

2. Trách nhiệm:

 • Nhắn tin hoặc gửi email thông báo đã nhận được tóc đến người hiến tóc và cung cấp mã số tóc để tiện việc theo dõi tình trạng tóc trên website.
 • Quản lí và đảm bảo lượng tóc trước và sau khi gia công thành phẩm.
 • Trong quá trình xử lí tóc:
  • Tóc hợp lệ (tóc tự nhiên, tóc có màu hoặc xoăn tự nhiên không qua hóa chất,…)sẽ được tổng hợp đưa đến xưởng sản xuất và sau đó sẽ thông tin đến Người hiến tóc hình ảnh tóc thành phẩm có sự đóng góp của Người hiến tóc.
  • Tóc bị hủy (tóc rối, khô, xơ, tóc chẻ ngọn quá nhiều, tóc nhuộm,…) sẽ được BCNV nêu rõ lí do trên trang thông tin tra cứu và số tóc hủy sẽ được bán để gây quỹ (nếu được).
  • Lưu ý: Các bước thực hiện của BCNV đều được cập nhật tại website Người hiến tóc có thể theo dõi quy trình xử lí tóc của mình khi nhập mã số được BCNV cung cấp vào trang web.
 • Kiểm tra và đánh giá thông tin chặt chẽ đối với những người mượn tóc.
 • Minh bạch trong các chi phí sử dụng cho việc hoạt động thư viện tóc
 • Đảm bảo tuyệt đối thông tin của Người hiến tóc và Người mượn tóc.

II – Quyền và Trách nhiệm của Người hiến tóc

1. Trách nhiệm của Người hiến tóc:

 • Chi trả phí vận chuyển khi gửi tặng tóc.
 • Đảm bảo chất lượng tóc gửi theo Tiêu chuẩn tóc hiến do BCNV đề ra.
 • Thực hiện đóng gói tóc theo sự hướng dẫn của BCNV.

2. Quyền của Người hiến tóc:

 • Người hiến tóc được quyền biết tình trạng xử lý tóc tóc của cá nhân mình thông qua kênh Tra cứu thông tin tóc hiến của BCNV.
 • Người hiến tóc có quyền cung cấp hoặc không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin liên lạc cho BCNV.

Tháng 08/2018
Quản lý Dự án Thư viện tóc – Mạng lưới ung thư vú Việt Nam