Tìm kiếm

Khi nào phải cắt tử cung, buồng trứng để phòng ngừa di căn thưa bác sĩ?

Q: Khi nào phải cắt tử cung, buồng trứng để phòng ngừa thưa bác sĩ?

A: Cắt tử cung, buồng trứng khi ung thư vú di căn ở giai đoạn 4, với các biểu hiện ung thư di căn rất rõ ràng.

Đa số việc điều trị đều nhắm đến bảo tồn tối đa, chỉ định cắt CTC hay buồng trứng phụ thuộc vào tình trạng di căn, mức độ xâm lấn và đánh giá của bác sĩ chuyên môn.

Chỉ định cắt CTC hay buồng trứng phụ thuộc vào tình trạng di căn, mức độ xâm lấn và

đánh giá của bác sĩ chuyên môn. Nguồn ảnh: hellobacsi.com

Biên tập viên BCNV phiên dịch và tổng hợp