Tìm kiếm

Sử dụng Tamoxifen khiến việc hành kinh trở lại có bình thường không?

Q: Tôi bị mất kinh từ khi vô hóa chất đến nay 3 năm, có sử dụng tamoxifen sao giờ có kinh lại? Điều này có bình thường không thưa bác sĩ?

A: Trong quá trình điều trị hóa chất, thuốc hóa chất có thể làm ảnh hưởng đến buồng trứng làm cho buồng trứng ngừng hoạt động tạm thời (mất kinh) hoặc vĩnh viễn (vô sinh). Tùy thuộc vào từng cơ địa của mỗi người, cho nên khi bạn đang điều trị nội tiết mà có kinh lại cũng là điều bình thường. Mất kinh do hóa trị ở trường hợp của bạn chỉ là mất kinh tạm thời do thuốc hóa chất.

Ảnh: Sau một thời gian sử dụng tamoxifen, việc bạn có kinh lại cũng là điều bình thường, kể cả khi bạn vẫn đang trong quá trình điều trị. Nguồn ảnh: Internet

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chí

Bác sĩ Chuyên khoa I – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Nhiều năm kinh nghiệm điều trị Ung thư vú – Ung thư phụ khoa

Đặc biệt là người tham gia cố vấn tích cực & xây dựng hoạt động cho nhóm hỗ trợ

bệnh nhân UTV – CLB Nơ hồng Đà Nẵng

 

[Tài liệu tham khảo]

http://ruybangtim.com/vo-sinh-sau-hoa-tri-ung-thu-va-cac-phuong-phap-du-phong/

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/chemotherapy-for-breast-cancer.html