Tìm kiếm

Thưa bác sĩ, chế độ ăn ở bệnh nhân ung thư vú như thế nào khi vô thuốc và sau khi vô thuốc?

Q: Thưa bác sĩ, chế độ ăn ở bệnh nhân ung thư vú như thế nào khi vô thuốc và sau khi vô thuốc?

A: Ngày xưa có quan niệm ăn nho hoặc bưởi làm giảm tác dụng phụ của hóa chất. Nhưng đã có những nghiên cứu chỉ ra cho thấy chất trong hạt nho có tác dụng hiệp đồng cùng với thuốc hóa chất (tức là làm tăng tác dụng của hóa chất), và hạt nho còn có khả năng hạn chế di căn của tế bào ung thư vú.

Như vậy, trong quá trình hóa trị bệnh nhân vẫn có thể ăn nho bình thường. Còn bưởi thì chưa có nghiên cứu chứng minh nên tùy thuộc vào sở thích của bệnh nhân.

Hạt nho còn có khả năng hạn chế di căn của tế bào ung thư vú.

Nguồn: Internet

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chí

Bác sĩ Chuyên khoa I – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Nhiều năm kinh nghiệm điều trị Ung thư vú – Ung thư phụ khoa

Đặc biệt là người tham gia cố vấn tích cực & xây dựng hoạt động cho nhóm hỗ trợ

bệnh nhân UTV – CLB Nơ hồng Đà Nẵng

 

[Tài liệu tham khảo]

http://ruybangtim.com/che-do-an-uong-co-anh-huong-den-qua-trinh-dieu-tri-ung-thu-tu-phuong-phap-dan-gian-den-co-so-khoa-hoc/

http://ruybangtim.com/giai-dap-6-cau-hoi-thuong-gap-ve-van-de-dinh-duong-trong-ung-thu/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2728696/.

https://foodforbreastcancer.com/foods/grapes