Tìm kiếm

Báo cáo thường niên năm 2021

Ban điều hành Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam – BCNV) xin gửi đến cộng đồng bản báo cáo thường niên năm 2021 với chi tiết các hoạt động, tác động và hành trình thực hiện sứ mệnh của tổ chức trong năm vừa qua.

Năm 2021 là một năm hoạt động có nhiều biến động do chuyển biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế – xã hội nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp xã hội, tổ chức phi lợi nhuận nói riêng.

Đứng trước giai đoạn khó khăn chung này, sự tin tưởng và đồng hành của cộng đồng là động lực để đội ngũ BCNV vững bước trên hành trình tô lại sắc hồng cuộc sống và nỗ lực vì một Việt Nam không ai phải chết vì thiếu hiểu biết và sự giúp đỡ khi chiến đấu với ung thư vú.

Hy vọng bản báo cáo này sẽ giúp bạn hiểu được bức tranh tổng thể về các mục tiêu, sứ mệnh, các chương trình hoạt động, cơ cấu tổ chức và những đơn vị, những con người đang nỗ lực hết mình xây dựng một mạng lưới thông tin – hỗ trợ bền vững về ung thư vú tại Việt Nam.

Xem thêm

Bệnh Viện Bãi Cháy – Quảng Ninh: Ngôi nhà thứ 8 của thư viện tóc giả BCNV 

Thẩm mỹ Thu Cúc đồng hành cùng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam trong dự án thư viện tóc