Tìm kiếm

Báo cáo thường niên năm 2023

Đội ngũ Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam – BCNV) xin gửi đến cộng đồng bản báo cáo thường niên năm 2023 với các số liệu và chi tiết các hoạt động, tác động và hành trình thực hiện sứ mệnh của tổ chức trong năm vừa qua.

Năm 2023 được đánh giá với nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi và cơ hội. Rất nhiều khía cạnh của xã hội chịu ảnh hưởng bởi những biến đổi khôn lường. Đứng trước giai đoạn khó khăn chung này, sự tin tưởng và đồng hành của cộng đồng là động lực để đội ngũ BCNV vững bước trên hành trình tô lại sắc hồng cuộc sống và nỗ lực vì một Việt Nam không ai phải chết vì thiếu hiểu biết và sự giúp đỡ khi chiến đấu với ung thư vú.

Hy vọng bản báo cáo này sẽ giúp bạn hiểu được bức tranh tổng thể về các mục tiêu, sứ mệnh, các chương trình hoạt động, cơ cấu tổ chức và những đơn vị, những con người đang nỗ lực hết mình xây dựng một mạng lưới thông tin – hỗ trợ bền vững về ung thư vú tại Việt Nam.

Báo cáo thường niên: Download