Tìm kiếm

Thư viện tóc

Thư viện áo lót

Tình nguyện

Sự kiện cộng đồng

Hồng Nhung
Hồng NhungThành viên Mạng lưới ung thư vú Việt Nam
Read More
"Mình thấy Mạng lưới ung thư vú là ngôi nhà chung của tất cả các bệnh nhân ung thư vú, nơi mà mọi người có thể gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu những tâm tư, tình cảm và cả kinh nghiệm trong quá trình điều trị bệnh. Người đi trước chia sẻ tư vấn với người đi sau để họ bớt đi những lo lắng, hoang mang không đáng có. Bản thân mình từ khi biết đến Mạng lưới UTV, mình đã nhận được sự chia sẻ động viên rất nhiều từ các đồng bệnh. Từ đó, mình trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn trong quá trình điều trị bệnh."
Thị Anh Đào
Thị Anh ĐàoGiám đốc Điều hành Isobar
Read More
"Cách tiếp cận thiết thực của BCNV đã mở ra câu chuyện ung thư vú ở Việt Nam và bắt đầu tạo nên được sự thay đổi"
Hồng Nhung
Hồng NhungThành viên Mạng lưới ung thư vú Việt Nam
Read More
"Mình thấy Mạng lưới ung thư vú là ngôi nhà chung của tất cả các bệnh nhân ung thư vú, nơi mà mọi người có thể gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu những tâm tư, tình cảm và cả kinh nghiệm trong quá trình điều trị bệnh. Người đi trước chia sẻ tư vấn với người đi sau để họ bớt đi những lo lắng, hoang mang không đáng có. Bản thân mình từ khi biết đến Mạng lưới UTV, mình đã nhận được sự chia sẻ động viên rất nhiều từ các đồng bệnh. Từ đó, mình trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn trong quá trình điều trị bệnh."
Previous
Next
Bệnh nhân tham gia kết nối mạng lưới
1000
Chương trình đa dạng quy mô hình thức
10
Đầu tin truyền thông về BCNV
100