Search

Pink Hat Day EN 2018

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Sydney_Services_Type_A”][/siteorigin_widget]

Meet our Yoga teacher

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]


Mã Tấn Hoằng

Founder and CEO of VIPASSANA Center. He has more than 8 yoga instructors in Vietnam and international. He also has helped more than 5000 students practice yoga correctly, breathe properly and meditate to improve physical and mental health.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]


Phương An

Là người sáng lập Mat Yoga Studio, An đã gắn kết với yoga hơn 10 năm, tham gia nhiều workshop lẫn trong cũng như ngoài nuớc. Với kinh nghiệm 5 năm huớng dẫn thực hành yoga trị liệu kết hợp với hơi thở, An còn sở hữu chứng chỉ huấn luyện Ashtanga Vinyasa Yoga của truờng Mysore Mandala YogaShala.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]


Rajesh Choudhary

A teacher from India and founder of Body & Soul Yoga Studio. With 15 years of teaching experience, he can guide students to have a healthy body, balanced and peaceful mind. He also spreads the spirit of healthy life to the community.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]


Sean William Stocker & Natalie Diem Thi Nguyen

Sean là người Úc và với 10 năm kinh nghiệm là Traditional Chinese Medicine Practitioner, anh cũng đã luyện tập Yoga/Thiền hơn 18 năm với 12 năm là Giáo viên Yoga. Natalie Diem sinh ra tại Việt Nam và sống tại Úc 35 năm và bắt đầu tập luyện Yoga được 9 năm, sau đó trở thành Giáo viên Yoga (kinh nghiệm 4 năm)

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

PARTICIPATION FEE

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]