Tìm kiếm

Gian hàng BCNV

BCNV Store là một cửa hàng thiện nguyện,
nơi bán hàng gây quỹ cho các hoạt động vì bệnh nhân ung thư.

Các cá nhân tổ chức có thể tham gia quyên tặng hàng hoá
và mua sắm tại BCNV Store.

Toàn bộ lợi nhuận của Gian hàng BCNV được sử dụng để tài trợ
cho các hoạt động của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam.

Gây quỹ
cộng đồng

Quyên góp cho các chiến dịch đặc biệt.

Thrift Shop

Các sản phẩm, đồ dùng được quyên tặng cho BCNV được bán gây quỹ với giá tốt hơn bao giờ hết.

BCNV Merchandise

Các sản phẩm do BCNV sản xuất nhằm gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú.