Tìm kiếm

Nhận hỗ trợ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

THƯ VIỆN TÓC GIẢ TỪ NGUỒN TÓC THẬT

Đây là hoạt động hỗ trợ bệnh nhân mượn tóc trong thời gian điều trị hóa chất (6 – 12 tháng) nhằm mang lại vẻ đẹp tự nhiên và tự tin cho Phụ nữ mắc bệnh. Với nguồn tóc thật, các bộ tóc này không gây kích ứng cũng như dễ dàng tái sử dụng cho nhiều lượt người mượn. Trung bình mỗi bộ tóc giả cần 8 tình nguyện viên hiến tóc, BCNV hy vọng với tấm lòng của cộng đồng, những phụ nữ không may mắc bệnh có thể giữ vững tinh thần điều trị và có đủ hành trang để mạnh hơn sợ hãi.

[siteorigin_widget class=”RT_TPGWidget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]