Tìm kiếm

SHOPPINK

Mua sắm gây quỹ

Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam kết nối và mời các doanh nghiệp chung tay làm việc tốt, trích một phần doanh số để góp vào quỹ xây dựng thư viện tóc giả, trao gửi vạn niềm hy vọng đến hàng ngàn bệnh nhân ung thư!

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH GÂY QUỸ

ĐƠN VỊ ỦNG HỘ TRỰC TIẾP

[ess_grid alias="landing-page-dv-dong-hanh"]
[ess_grid alias="landing-page-dv-dong-hanh-mobile"]

VIẾT TIẾP HÀNH TRÌNH HỒNG

#Shoppink

Ngay hôm nay, bạn có thể đóng góp vào chương trình Thư viện tóc giả
cho bệnh nhân ung thư của BCNV, bằng cách:

ĐƠN VỊ BÁN HÀNG GÂY QUỸ

[ess_grid alias="landing-page-dv-ban-hang"]
[ess_grid alias="landing-page-dv-ban-hang-mobile"]

CHUYỂN KHOẢN TRỰC TIẾP CHO BCNV

Tên TK: CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI MẠNG LƯỚI UNG THƯ VÚ VIỆT NAM
Số TK: 060172526295
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Nội dung: Thuvientoc_Tên người gửi_Số điện thoại

DANH SÁCH NGƯỜI ỦNG HỘ QUA HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

CẢM ƠN BẠN
ĐÃ CHUNG TAY LAN TOẢ NIỀM HY VỌNG!

Chia sẻ thông tin chiến dịch trên trang của bạn: