Gia đình là điểm tựa 2

Updating

Với sự tham gia của Phương Vy, Sean Trace, Mamalu & Papatu & Người thân