Tìm kiếm

Mạnh mẽ hơn sợ hãi

Mạnh mẽ hơn sợ hãi

Cổ vũ niềm khao khát sống, cải thiện chất lượng sống cho những người không may mắc UTV, đồng thời thúc đẩy, tăng cường nhận thức của cộng đồng trẻ về việc phòng ngừa và và phát hiện sớm căn bệnh này.

[envira-gallery id=”5749″]

Với sự tham gia của  Thanh Duy, Phương Anh, Huỳnh Mến, Quỳnh Trân

Cùng với sự hợp tác của ekip Nhiếp ảnh gia Đình Dzũ, Shang Basto – Trang điểm: Kenny Thái – Trang phục: Hà Nhật Tiến