Tìm kiếm

Bà Diana Donovan

Bà Diana Donovan

Bà Diana Donovan có kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực Y tế – Sức khỏe, từng làm việc cho 7 tổ chức Y tế ở New Zealand, Anh, và Sydney chính thức đồng hành và trở thành Đại sứ Hồng của BCNV từ năm 2014. Bà là cố vấn chuyên môn, cũng như đồng hành cùng BCNV trong các hoạt động chiến dịch “Gia đình là điểm tựa” năm 2015 cùng các hoạt động thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh Viện Đà Nẵng 2015.

Hiện bà đang sinh sống tại Úc và hỗ trợ các hoạt động của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam từ đây.

TIỂU SỬ

   Bethany Maternity Hospital, Christchurch, New Zealand

as a registered maternity nurse

1970 – 1972

  Westminster Hospital, London, UK

General nurse   

1972 – 1975

    Private Women’s Health Clinic, London, UK

Women’s health nurse

1972 – 1975

   Christchurch, New Zealand

Dental nurse

1975 – 1976

      Christchurch Women’s Hospital, NZ

General and women’s health nurse, Supervisor Duties  

1976 – 1977

       Private Women’s Health Clinic Sydney, Australia and Family Planning NSW

Women’s health nurse

1977 – 1995

      Private Women’s Health Doctors Practice, Sydney

Women’s health nurse

1995 – 2000

       Retired

2000

      Breast Cancer Network Vietnam (BCNV), Vietnam

Volunteer – a Pink Hat Ambassador

12/2014 – now

 

Một số hình ảnh các hoạt động bà Diana đồng hành cùng BCNV