Tìm kiếm

ÔNG PHẠM TRƯỜNG SƠN

——–

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phạm Trường Sơn là nhà hoạt động xã hội với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ trong nước và quốc tế. Từ tháng 1/2023, ông trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, tham gia vào phát triển cách hoạt động cộng đồng của Mạng lưới. Với vai trò Thành viên Hội đồng quản trị, ông Sơn mong muốn xây dựng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam theo quan điểm: 

“Thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng là một trách nhiệm của tất cả mọi người, nhất là với những người đang trong những hoàn cảnh thách thức với mọi chuyện trong cuộc sống”.

Kinh nghiệm làm việc: 

11/2021 – nay: Giám đốc điều hành tại Quỹ Tình Thân

9/2009 – 10/2021: Phó giám đốc và Giám đốc quan hệ đối tác phi lợi nhuận tại Trung tâm phát triển cộng đồng LIN

03/2004 – 03/2009: Điều phối viên Chương trình giáo dục đồng đẳng của British Columbia Center for Disease Control

01/2002 – 3/2004: Trainer và Người tổ chức cộng đồng tại SEA Popular Communication Program

01/1996 – 12/2001: Giám đốc dự án Condom Coffee Shop Project