Tìm kiếm

Báo cáo thường niên năm 2020

thumbnail báo cáo thường niên BCNV 2020

Ban điều hành Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam – BCNV) xin gửi đến cộng đồng bản báo cáo thường niên với chi tiết các hoạt động và tác động của tổ chức trong năm 2020.

2020 là một năm đặc biệt thách thức với tình hình kinh tế – xã hội nói chung và việc vận hành của các doanh nghiệp xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận nói riêng, do diễn biến kho lường của đại dịch COVID-19. Tuy vậy, nhờ có sự tin tưởng và hết lòng ủng hộ của cả cộng đồng, năm qua, BCNV vẫn đạt được những bước tiến nhất định trên hành trình thực hiện sứ mệnh “Vì một Việt Nam tương lai không còn ai chết vì thiếu hiểu biết và thiếu sự giúp đỡ khi phải chiến đấu với ung thư vú” của mình.

Hy vọng bản báo cáo này sẽ giúp bạn hiểu được bức tranh tổng thể về các mục tiêu, chương trình hoạt động, cơ cấu tổ chức và những đơn vị, những con người đã và đang nỗ lực hết mình xây dựng một mạng lưới thông tin – hỗ trợ bền vững về ung thư vú tại Việt Nam.


Báo cáo thường niên BCNV 01
Báo cáo thường niên BCNV 02
Báo cáo thường niên BCNV 03
Báo cáo thường niên BCNV 04
Báo cáo thường niên BCNV 05
Báo cáo thường niên BCNV 06
Báo cáo thường niên BCNV 07
Báo cáo thường niên BCNV 08
Báo cáo thường niên BCNV 09
Báo cáo thường niên BCNV 10
Báo cáo thường niên BCNV 11
Báo cáo thường niên BCNV 12
Báo cáo thường niên BCNV 13
Báo cáo thường niên BCNV 14
Báo cáo thường niên BCNV 15
Báo cáo thường niên BCNV 16
Báo cáo thường niên BCNV 17
Báo cáo thường niên BCNV 18
Báo cáo thường niên BCNV 19
Báo cáo thường niên BCNV 20
Báo cáo thường niên BCNV 21
Báo cáo thường niên BCNV 23
Báo cáo thường niên BCNV 24
Báo cáo thường niên BCNV 25
Báo cáo thường niên BCNV 26
Báo cáo thường niên BCNV 27
Báo cáo thường niên BCNV 28
Báo cáo thường niên BCNV 29
Báo cáo thường niên BCNV 30
Báo cáo thường niên BCNV 31
Báo cáo thường niên BCNV 32
Báo cáo thường niên BCNV 33
Báo cáo thường niên BCNV 34
Báo cáo thường niên BCNV 35
Báo cáo thường niên BCNV 36
Báo cáo thường niên BCNV 37
Báo cáo thường niên BCNV 38
Báo cáo thường niên BCNV 39
Báo cáo thường niên BCNV 40
Báo cáo thường niên BCNV 41

Xem thêm:

THÀNH LẬP THƯ VIỆN TÓC GỒM 100 BỘ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI (HÀ NỘI)

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH “SỚM BẢO VỆ, TỰ TIN SỐNG”