A. QUY TRÌNH MƯỢN TÓC:

  1. Đối tượng được sử dụng

Là những người điều trị với phác đồ sử dụng hóa chất, làm cho tóc bị rụng và là:

▪ Bệnh nhân ung thư vú

▪ Bệnh nhân ung thư (nói chung)

  1. Thời gian sử dụng

▪ Thời gian sử dụng từ 3-6 tháng:

▪ Nếu thời gian kéo dài hơn, vui lòng thông báo và đăng ký thời gian sử dụng trên link đăng ký

thông tin.

  1. Cung cấp các thông tin khác

▪ Cung cấp các thông tin cần thiết về việc sử dụng hỗ trợ.

▪ Các thông tin sử dụng, đánh giá hỗ trợ.

▪ Hình ảnh trước và sau khi sử dụng sản phẩm (BCNV đảm bảo tính bảo mật của các nguồn thông

tin này và chỉ sử dụng công khai khi được sự đồng ý của người cung cấp)

  1. Quy trình đăng ký mượn tóc:

Bước 1: Nhập thông tin đăng ký tại THÔNG TIN ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG TÓC_bit.ly/2zQKQ73

Bước 2: Trong vòng 3 ngày, BCNV sẽ liên hệ hướng dẫn cách thức mượn tóc.