Tìm kiếm

Dương tính ER ++ và PR ++ là gì thưa bác sĩ?

Q: Dương tính ER ++ và PR ++ là gì thưa bác sĩ?

A: ER và PR là thụ thể estrogen và progesterol (các nội tiết tố trong cơ thể). Các tế bào vú bình thường và tế bào ung thư vú phụ thuộc vào các thụ thể này để phát triển. Do đó, khi xét nghiệm có ER/PR dương tính thì mình sẽ được điều trị bằng thuốc nội tiết. Các thuốc này đến cạnh tranh với thụ thể trên tế bào làm cho estrogen và progesterol không gắn được lên thụ thể từ đó sẽ không kích thích tế bào ung thư phát triển được.

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chí

Bác sĩ Chuyên khoa I – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Nhiều năm kinh nghiệm điều trị Ung thư vú – Ung thư phụ khoa

Đặc biệt là người tham gia cố vấn tích cực & xây dựng hoạt động cho nhóm hỗ trợ

bệnh nhân UTV – CLB Nơ hồng Đà Nẵng

 

[Tài liệu tham khảo]

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/understanding-a-breast-cancer-diagnosis/breast-cancer-hormone-receptor-status.html