Tìm kiếm

Báo cáo tổng kết ngày hội “Sống lần thứ 2” năm 2017

Ngày hội Nón hồng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, trong đó có những bệnh nhân đã và đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vú.