Tìm kiếm

Bệnh nhân UTV & UT đại tràng | Phan Thị Thanh Thuận

Phan Thị Thanh Thuận

Bệnh nhân UTV & UT đại tràng

Cái đau đớn, tủi hổ của tôi khi hóa trị là cái đầu trọc, chẳng dám ra đường. Lúc ấy, các đồng bệnh đã tặng tôi những mái tóc, giúp tôi tự tin hòa nhập cùng mọi người. Chương trình xây thư viện tóc của BCNV đã mang lại niềm tin, tình yêu thương đồng loại cho mọi người, nhất là bệnh nhân UTV. Tôi hy vọng có thể đóng góp thật nhiều để mang đến hàng ngàn mái tóc, nụ cười cho bệnh nhân ung thư.