Tìm kiếm

Bệnh nhân UTV | Nguyễn Thị Thu Hà

bệnh nhân thu hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Bệnh nhân UTV

Từ năm 2017, được nhận 50 bộ tóc làm từ tóc thật của BCNV, CLB Nơ Hồng Đà Nẵng đã duy trì được thư viện tóc cho hơn trăm lượt bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Đà Nẵng. Các bệnh nhân như tôi tự tin hơn rất nhiều khi có những bộ tóc, và thật hạnh phúc khi cả xã hội luôn nỗ lực tạo nên những điều tốt đẹp cho cộng đồng bệnh nhân ung thư.