Tìm kiếm

Bệnh nhân UTV | Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

Bệnh nhân UTV

Nhận được bộ tóc, tôi rất hài lòng và cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc vì được biết đến thư viện tóc. Tôi cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn nhờ có mái tóc thư viện hỗ trợ, cảm ơn rất nhiều và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe!