Salon Trí Hoàng Vũ – Đà Nẵng

Khu vực: Quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

FacebookSalon Trí Hoàng Vũ

Liên hệ đặt lịch: 0934 982 195 (anh Vũ – chủ salon)

Địa chỉ salon: 59 Thái Phiên, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

,Ưu đãi cho người hiến tóc: đang cập nhật, liên hệ khi đặt lịch