Tìm kiếm

[Báo cáo] Chiến dịch Pinkmate ghi nhận 24 triệu lượt tiếp cận

Diễn ra từ tháng 3.2023 với nhiều hoạt động nhằm hướng đến sự kiện kỷ niệm 10 BCNV, chiến dịch Pinkmate đã thu hút hơn 24 triệu người tiếp cận trên các nền tảng.

Truy cập báo cáo tại link đây.