Hiểu về ung thư vú

Ba việc làm sớm phát hiện UTV

Posted on

Tự khám vú bắt đầu ở tuổi 20. Mỗi tháng, ngay sau khi hết chu kỳ kinh nguyệt, tất cả phụ nữ nên tự khám vú của mình THỨ NHẤT: Tự khám vú bắt đầu ở tuổi 20.  Mỗi tháng, ngay sau khi hết chu kỳ kinh nguyệt, tất cả phụ nữ nên tự khám vú […]

Hiểu về ung thư vú

Miễn dịch khối u

Posted on

Một vai trò quan trọng của hệ miễn dịch là xác định và tiêu diệt các khối u phát sinh và tồn tại trong cơ thể con người. Các tế bào đột biến của khối u chứa các kháng nguyên không có trong tế bào bình thường. Đối với hệ miễn dịch, các kháng nguyên […]