Tìm kiếm

Bs. Nguyễn Hữu Hòa

Bs. NGUYỄN HỮU HÒA

Cố vấn Chuyên môn

 

Từ ngày 1/6/2018, Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) hân hạnh chào đón bác sĩ Nguyễn Hữu Hòa trở thành Cố vấn chuyên môn.

Là một bác sĩ với hơn 20 kinh nghiệm liên quan đến chữa trị ung thư với một tấm lòng vì cộng đồng, thực hiện các buổi gặp mặt giải đáp thắc mắc trực tiếp với bệnh nhân và cố vấn nội dung kiến thức y khoa cho các bài viết thông tin về ung thư vú.

Thông tin nghề nghiệp: 

Chuyên khoa: Oncology (Surgeon and Medical Oncology)
Surgical Oncologist of Head, Neck and Breast Cancer
Medical Oncologist of Solid Tumor and Lymphoma
Management for almost malignant and benign tumors
With Reconstruction for Head, Neck and Breast
Training Expert for Oncologic Surgery of Head, Neck and Breast

Kinh nghiệm làm việc: 

6/1996 – 5/2013: Oncology Hospital of Ho Chi Minh City

2013 – 2014, 2015 – 2017: City International Hospital

2014-2015: Olympus Gia Mỹ Health Clinic

2010-2017: Hồng Đức Hospital

2014-2015: Hạnh Phúc International Hospital

2016- 2018: Family Hospital

2017-2019: Tân Sơn Nhất Hospital

2015-2019: Đà Nẵng C Hospital

2017-2019: FV Hospital

2013- 2020: Đà Nẵng Cancer Hospital

2016-2022: Tâm Trí Hospital

2005 – Hiện tại: Oncology, Physician Office

2015 – Hiện tại: Post Office Hospital

2017- Hiện tại: Pasteur Clinic Đà Nẵng

2018 – Hiện tại: Breast Cancer Network Vietnam – BCNV

9/2022 – Hiện tại: 119 Hospital of Đà Nẵng

Hoạt động cùng BCNV: