Hiểu về ung thư vú

Nam giới cũng mắc ung thư vú

Posted on

Có lẽ từ trước đến nay, nói đến ung thư vú, nhiều người chỉ nghĩ đến phụ nữ. Nhưng điều đó không đúng. Thực tế, ung thư vú ở nam giới vẫn gặp dù rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số các trường hợp ung thư vú. Nói cách khác, ung thư vú […]