Tìm kiếm

Báo cáo tổng kết chiến dịch Tháng 10 Hồng năm 2021

Ban điều hành Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam – BCNV) xin gửi đến cộng đồng bản báo cáo chi tiết các hoạt động và tác động của tổ chức trong Tháng 10 Hồng, năm 2021.

Tháng 10 – Tháng Nâng cao nhận thức về Ung thư vú trên toàn thế giới, là thời điểm BCNV có nhiều hoạt động sôi động để hỗ trợ đời sống tinh thần cho bệnh nhân ung thư và nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam có nhiều chuyển biến phức tạp không làm BCNV chùn bước với khát vọng lan tỏa những thông điệp giá trị về ung thư vú. Với sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng, một chuỗi các hoạt động online đã được tổ chức, trở thành một chiến dịch hồng rực rỡ quy tụ hàng ngàn người tham gia, cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích về bệnh “K vú” và các hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư.

Hy vọng bản báo cáo cho bạn một cái nhìn tổng quan về các hoạt động, đơn vị đối tác, tổ chức, những con người đã và đang nỗ lực hết mình vì sứ mệnh xây dựng một mạng lưới thông tin – hỗ trợ bền vững về ung thư vú tại Việt Nam.

Xem thêm:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI HỌC CÁCH YÊU BẢN THÂN ĐÚNG ĐẮN TỪ THÁNG “NƠ HỒNG”